Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spółka Herbapol w Krakowie SA otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla: Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Beneficjent:

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie Spółka Akcyjna

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie 1.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:

338 572,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

338 572,02 PLN