Usługi

Dzięki rozwiniętej infrastrukturze krakowski Herbapol obok wytwarzania własnych produktów oferuje również usługi związane z przygotowywaniem, fasowaniem i pakowaniem towarów pod marką Klienta.

Mając też świadomość potrzeb branży spożywczej i Klientów długofalowo stosujących konkretne zioła Herbapol w Krakowie SA prowadzi także sprzedaż półproduktów (mieszanek, ciętych ziół prostych) luzem. W związku z oczekiwaniami ogrodów zoologicznych i hodowców zwierząt, na zlecenie możemy również przygotować wedle specyfikacji mieszanki dla zwierząt gospodarskich, egzotycznych i domowych.

Każdy Klient jest dla nas cenny i każdego traktujemy indywidualnie, dokładając największych starań w kwestii utrzymania wysokiego standardu i terminowości usług.

Usługi laboratoryjne

Dysponujemy również bogatym wyposażeniem laboratoryjnym, dzięki czemu możemy zaoferować również profesjonalne badania z zakresu:

 • analizy kontrolne wymagane w procesie produkcji: materiałów wyjściowych, substancji czynnych, produktów luzem, materiałów opakowaniowych, produktów końcowych
 • analizy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
 • analizy metodą chromatografii gazowej (GC)
 • analizy z wykorzystaniem Spektrofotometru UV-VIS (zakres długości fali 190-1100 nm)
 • pomiary pH próbek: wody, roztworów i zawiesin wodnych, emulsji wodnych o zawartości wody powyżej 5%, produktów spożywczych – soki owocowe, syropy, kosmetyki – mydła w płynie, szampony, żele
 • pomiary przewodności wody
 • analizy z wykorzystaniem pieca muflowego np. oznaczanie zawartości popiołu
 • badania stabilnościowe produktów leczniczych
 • analiza mikrobiologiczna surowców zielarskich i gotowych produktów leczniczych w kierunku oznaczania:
  • Ogólnej liczby bakterii tlenowych
  • Liczby drożdży i pleśni
  • Liczby Escherichia coli
  • Obecności Staphylococcus ureus
  • Obecności Pseudomonas aeruginosa
  • Obecności Salmonella sp.
 • badanie wody oczyszczonej metodą filtracji membranowej
 • badanie środowiska w pomieszczeniach nie sterylnych
 • oznaczanie metali ciężkich ASA (absorpcyjna spektometria atomowa)
 • możliwość cyfrowego utrwalania obrazu (mikroskop)
 • opracowanie i walidacja procedur analitycznych
 • analizy jakościowe i ilościowe produktów zielarskich
 • badania metodą chromatografii cienkowarstwowej – TLC