Misja

Misją Firmy Krakowskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL w Krakowie SA jest osiągnięcie zadowolenia klientów, przy jednoczesnym umocnieniu jej pozycji na rynku producentów farmaceutycznych, spożywczych oraz kosmetycznych.

Wytwarzanie produktów prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz aktualnych przepisów prawnych i norm międzynarodowych (ISO 9001, ISO 22000, ISO 22176) w zakresie produktów leczniczych, produktów spożywczych i kosmetyków. Do produkcji stosujemy najwyższej jakości materiały wyjściowe i opakowaniowe pochodzące z nadzorowanych plantacji oraz od kwalifikowanych i zatwierdzanych dostawców.

Misja Firmy jest realizowana poprzez:

  • Ciągły nadzór nad jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym produktów,
  • Doskonalenie przebiegu procesów realizowanych w Firmie,
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników, poprzez ciągłe szkolenia i samodoskonalenie,
  • Odpowiednią organizację pracy i zaangażowanie personelu,
  • Sprawną komunikację zewnętrzną i wewnętrzną,
  • Wprowadzanie do oferty nowych produktów,
  • Osiąganie mierzalnych celów dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.