Zgłaszanie działań niepożądanych

KZZ HERBAPOL w Krakowie SA zgodnie z obowiązującym prawem posiada system nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. Ważnym celem tego systemu jest zbieranie zgłoszeń działań niepożądanych, które wystąpiły po stosowaniu produktów leczniczych.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego – jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Do zgłaszania działań niepożądanych uprawnione są osoby wykonujące zawód medyczny (m.in. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka) oraz pacjenci u których one wystąpiły.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie działań niepożądanych oraz innych informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów leczniczych poprzez jedną z poniższych opcji:

  • poprzez wydrukowanie i wysłanie wypełnionego formularza (formularze do pobrania na końcu strony)
    • formularz dla osób wykonujących zawód medyczny
    • formularz dla pacjentów
  • telefonicznie na numer: + 48 12 416 93 85 lub + 48 12 411 69 11 lub + 48 512 962 979
  • pocztą elektroniczną: produkcja2@herbapol.krakow.pl
  • faksem: + 48 12 411 58 37
  • listownie: KZZ HERBAPOL w Krakowie SA, ul. Chałupnika 14, 31- 464 Kraków

Pobierz odpowiednią wersję formularza:

Formularz dla pracownika służby zdrowia

Formularz dla pacjenta