Natura jest najważniejsza
Zamówienie z obowiązkiem zapłaty
3 produkty
Gdzie jesteś: Strona główna » Kontakt » Zgłoś niepożądane działanie leku

Zgłaszanie działań niepożądanych

KZZ HERBAPOL w Krakowie SA zgodnie z obowiązującym prawem posiada system nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych.  Ważnym  celem tego systemu jest zbieranie zgłoszeń działań niepożądanych, które wystąpiły po stosowaniu  produktów leczniczych.

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego – jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Do zgłaszania działań niepożądanych uprawnione są osoby wykonujące zawód medyczny (m.in. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka) oraz pacjenci u których one wystąpiły.  

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie działań niepożądanych oraz innych informacji o bezpieczeństwie stosowania naszych produktów leczniczych poprzez jedną z poniższych opcji:

- poprzez wydrukowanie i wysłanie wypełnionego formularza  (formularze do pobrania na końcu strony)
   a) formularz dla osób wykonujących zawód medyczny
   b) formularz dla pacjentów
- telefonicznie na numer: + 48 12 411 78 44 lub + 48 12 411 69 11 lub + 48 512 962 979
- pocztą elektroniczną: produkcja2@herbapol.krakow.pl
- faksem: + 48 12 411 58 37
- listownie:  KZZ HERBAPOL w Krakowie SA, ul. Chałupnika 14, 31- 464 Kraków  

Zgłaszanie działań niepożądanych

Pobierz odpowiednią wersję formularza

fzgl-dz-niepozadane-dla-pracownika-sluzby-zdrowia.doc
zgl-dz-niepozadane-dla-pacjenta.doc